Životné prostredie

Biologické laboratórium

Kancelária

Športové ihrisko

Chemické laboratórium